OFERTA DE FEINA: Es busca logopeda a Lleida

Centre privat busca logopeda per alta demanda de casos i ampliar l'equip de treball.
  
Vegeu més detalls d'aquesta oferta i 12 ofertes noves a la borsa de feina del Col·legi, a l'àrea col·legial. 
CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE DISFÀGIA DE CGCL

Us informem que el Comitè Executiu del Consejo General de Colegios de Logopedas, reunit en sessió extraordinària el passat 22 d'octubre, ha aprovat la creació de la comissió de disfàgia. 

La comissió està oberta a la incorporació de nous membres, que seran proposats pel grup motor d'entre totes les candidatures presentades i designats pel Comitè Executiu en funció de la disponibilitat i l'experiència en els projectes a desenvolupar.

Si estàs interessat, omple el formulari abans del dia 6 de novembre de 2022 que trobaràs a l'enllaç següent:
COLEGIO DE LOGOPEDAS DE MADRID

El Colegio de Logopedas de Madrid ofereix el curs: Rehabilitación en niños(as) con discapacidad auditiva con y sin patologías asociadas a càrrec de María del Carmen Rodríguez Jiménez i Beatriz Miranda Olivera.

El curs es durà a terme els dies 18 i 19 de novembre en modalitat presencial. Per fer la inscripció cliqueu l'enllaç següent:
SEGON CONCURS DE PINTURA DE LA COMISSIÓ INTERCOL·LEGIAL DE PROFESSIONALS SÈNIORS

Us informem que la Comissió Intercol·legial de Professionals Sèniors ha convocat el Segon Concurs de Pintura, adreçat a tots els col·legiats/des sèniors aficionats i amants de la pintura.

Poden participar en el concurs tots els col·legiats/des sèniors i els seus cònjuges, a partir de 60 anys, membres dels col·legis professionals associats a l'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.

Trobareu més informació a l'enllaç següent:
VI JORNADES SOBRE DIFICULTATS DE L'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL LLENGUATGE

El Màster sobre Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) organitza les VI Jornades de forma presencial el dia 12 de novembre a Barcelona.

El tema de les jornades d'enguany és com la interacció social, els suports visuals i les habilitats musicals poden ajudar a avaluar i intervenir els infants amb trastorns de la comunicació.

Hi trobareu tots els detalls del programa, les ponents convidades i les inscripcions en el següent enllaç:

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat